Referat

Historia til Symra før 2011 er grundig skildra i dei to jubileumsbøkene. Her vil kome ein del referat og bilete frå seinare tilskipingar i laget.

Fin kveld om Draumkvedet 4. januar 2017

Fin julefest i Symra 10. des 2016

Fint Miniball i Symra 3/12 2016

Fin kulturkveld i Symra med Nordmaka-viser

Fin avslutning våren 2016

Fin pinsefeiring i Oslo 2016

To fine framsyningar på Bogstad i juni

Vellukka kaffikveld 30. april 2016

Årsmøtet i Symra 2016

Fin start på året 2016 i Symra