Referat

Historia til Symra før 2011 er grundig skildra i dei to jubileumsbøkene. Her vil kome ein del referat og bilete frå seinare tilskipingar i laget.

Årsmøtet i Symra 2016

Fin start på året 2016 i Symra

Fin julefest 5. desember 2015

Vellukka Miniball hausten 2015

Framsyning Lambertseter okt 2015

Seminar og leikfest på Klækken okt 2015

Haustturen til Strømstad og Koster 2015

Kaffikveld om songdansen oktober 2015

Kaffikveld om Hulda Garborg juni 2012

Kaffikveld om Klara Semb 2014