OPPSTARTKVELD onsdag 30. august kl 19.00

Symras første danse-/programkveld denne høsten er 30.8.2017 i Storsalen kl 19.00 – 22.00.

MER kommer.