Stildansen i Symra

Symra har hatt ei aktiv stildansgruppe sidan 2000. Dei fleste som deltar der er medlemer i Symra, men det er òg ein del andre. Det er øving ca 2 fredagar i månaden pluss eit par søndagar for halvåret.
Fredagsøvingar (stundom torsdag)
Dei faste fredagsøvingane er i Storsalen kl 18.30 – 21.30.

Søndagsøvingar
Søndagsøvingane er såkalla «Minikurs» før folkedanskveldane i Halli kl 18.00-20.30.

Musikken på øvingane er frå CD. Alle betaler kr 60 for kvar øving (kr 100 på søndagane inkluderer også sjølve folkedanskvelden). Meir info på heimesida.

Nybyrjarkurs
Iblant tilbyr laget nybyrjarkurs i stildans. Meir info på «Kursagenten».

Miniball
Vi avslutter kvart halvår med eit «Miniball».

Nettverk for stildans/historisk dans
Her er oversikt over alle stildansgruppene og aktuelle ball i Oslo-området.

Datoar
31. august 2017
Kl.19.00
14. september 2017
Kl.19.00
28. september 2017
Kl.19.00
15. oktober 2017
Kl.18.00
20. oktober 2017
Kl.18.30
3. november 2017
Kl.18.30
17. november 2017
Kl.18.30
26. november 2017
Kl.18.00
9. desember 2017
Kl.18.00
Miniball
Miniball 9. des. 2017 Nygaardsstua kl 18. Meir info seinare.
Pris
kr 250