Referat

Historia til Symra før 2011 er grundig skildra i dei to jubileumsbøkene. Her vil kome ein del referat og bilete frå seinare tilskipingar i laget.

Kurs i Vestlandspringar 12/2-2018

Fin julefest i Symra 2. des 2017

Fin kaffikveld i Symra 18/10-2017

Seminar og leikfest 7. okt 2017

Bursdagsfest 30.9.2017

Fin fjelltur i Symra september 2017 til Savalen

Oppstart og kaffikveld i Symra hausten 2017

Symra til Kroatia og Bosnia

Sumaravslutning med Eli Storebekken juni 2017