Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet

Seminar og dans på Klækken Hotell

2. – 4. november 2018

Fredag 2. november:

Middag kl 18.30. Uformell dans til CD-musikk etter middagen

Lørdag 3. nov: Seminar og kursdans fra kl 09.45 med innlagte pauser.

Kl 09.45 Innledning av Dag Vårdal om Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet. Spørsmål og diskusjon

Kl 11.30 Øving i danser fra Christiania v/ Torun Riise og Per Kristian Elvestad

Kl 13.00 Lunsj

Kl 14.15 Dag Vårdal fortsetter – sentrale temaer ved samværsdansen i Christiania. Spørsmål og diskusjon.

Kl 15.30 Øving i danser fortsetter v/ Torun og Per Kristian

Kl 17.30 Seminaret slutter.

Kl 19.00 Middag

Kl.20.30 Dans. Musikk v/ Solvor Sundsbø m/fl.

Søndag 4. nov

Frokost og hjemreise

Pris fra fredag middag til søndag frokost, inkludert seminar og dans er kr. 2600 per person i dobbeltrom og 3000 for enkeltrom. Seminar lørdag + lunsj + dans og middag og frokost søndag koster kr. 1500 per person i dobbeltrom og 1700 for enkeltrom. Ta kontakt for andre kombinasjoner.

Påmelding innen 15. september (først til mølla når det gjelder rom …)

Påmelding til Inger Varhaugvik 474 03 818 eller Live Callin 91339486

e-post: inger@varhaugvik.no eller lcalli@online.no

Seminaret er kommet i stand med støtte fra Stiftinga for folkemusikk og folkedans.

Betal innen 20.okt til konto nr. 0536 42 59354.

Arr. Symra

Datoar
15. september 2018
2. november 2018
3. november 2018
4. november 2018
Klækken hotell