Songdansen vår

SONGDANSEN VÅR

Symra innbyr alle folkedansere tre onsdagar i april (11.,18. og 25.4) til hygge og nytte med songdans i Storsalen, Nordahl Brunsgt. 22, Oslo.

Opplegg:

Kl 18.30 – 19.25 Songdans med særlig vekt på viser av Prøysen

Ingrid og Nils fra Hamar leier dansen.

Kl. 19.30 – 20.10 Musikkdans

Kl 20.10 – 20.45 Songdans v/Ingrid og Nils m/fleire

Kl 20.45 – 21.15 Kaffepause

Kl 21.45 – 22.00 Musikkdans

Kaffe-/ øvingspengar kr. 20

Arr. Symra

Datoar
28. februar 2018
Kl.18.30
11. april 2018
Kl.18.30
18. april 2018
Kl.18.30
Nordahl Brunsgt. 22, Oslo
20