STILDANSAVSLUTNING/ MINIBALL

Miniball
for Stildansen i Symra
på Nygaardstua
Mogreina
Lørdag 9. desember 2017, kl 18.00 – ca 23.00

48 er påmeldt, dvs. da er det fullt.
Vi starter festen med gryterett, drikke og dessert
Kaffe og kaker senere på kvelden
*
Live og Oddvar leder dansen
Pris per person kr 250, betaling ved frammøte
Påmelding innen 29. november på øvingskveldene
eller til Grete Syljeset, tlf. 93 69 76 69,
mail: grete.syljeset@gmail.com
Antrekk: Pene danseklær (ikke ballantrekk)

Dato
9. desember 2017
Kl.18.00