Tillitsvalgte Symra 2017

Tillitsvalgte 2017

Styret:

Leiar Erik 

Nestleiar Eystein

Kasserer Peder

Skrivar Anne-Grete

Styremedlem Anne P. V.

Vara Inger

Vara Live

Rådet: Vebjørn, Wencke og Ragnhild L. (Valgt for to år). Dag, Liv K og Marie sitter 1 år til

Valnemnd: Kristen, Jørn, Liv K og Bjørn Harald

Bladstyret : Erik S, Marit, Oddny og Erik H

Revisorar: Anne P. og Gunnar G.